Ingeborg Van Mieghem start in het Mercatorhuis

Mijn keuze om in te stappen in het Mercatorhuis kwam er vanuit de zin om via een therapeutische invalshoek mensen te ontmoeten en samen op weg te gaan. Een team van enthousiaste mensen om ervaringen mee te delen en te leren van elkaar is steeds een meerwaarde. Op deze manier groei ik als therapeut en als mens. In de samenleving voel ik sterk de nood aan ondersteuning bij moeilijke maar ook dagdagelijkse thema’s. Graag wil ik hieraan mee werken gesteund vanuit mijn opleidingen maar alsook vanuit mijn zijn.

Mijn interesse in onze gevoelswereld, de patronen en systemen vanuit ons gezin van herkomst is er steeds geweest. Ik hou ervan mensen echt te ontmoeten, samen op weg te gaan rond kwetsbaarheden, kwetsuren en te luisteren naar hun verhaal. Vaak gaan we in onze drukke maatschappij voorbij aan onze binnenkant en wat er leeft. Mijn keuze om de opleiding tot systeemcounselor alsook de vierjarige contextuele therapie opleiding te volgen is van hieruit ingegeven.

Mijn aandacht voor het therapeutisch werken is gegroeid door de jaren ervaring in het begeleiden en ondersteunen van volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Samen zoeken naar hoe je de moeilijke, lastige dingen in je leven kan hanteren is een mooi doel. Het van betekenis zijn voor de ander, niet enkel in de leuke momenten maar ook bij nood en bij verdriet is een uitgangspunt voor mij. Samen met mijn collega’s in het Mercatorhuis wil ik aan deze waarden verder werken.

Ingeborg Van Mieghem
Contextueel therapeut i.o.
Erkend Systeemcounselor
Master Orthopedagogie

eNaamloos-1.jpg