Bemiddeling: als je niet meer samen verder gaat

 

Bemiddeling is een proces waarbij een bemiddelaar twee of meer personen helpt een duurzame oplossing te vinden voor hun conflict of belangentegenstellingen.

Wanneer partners kiezen om te scheiden, staan ze vaak voor een zware, onzekere periode. Communiceren met de ex-partner loopt moeilijk omwille van emotionele pijn. Een bemiddelaar begeleidt de communicatie tussen personen en maakt hun conflict hanteerbaar. Hij of zij is neutraal en onpartijdig. De beslissingsbevoegdheid over het ganse traject ligt ten allen tijde bij de cliënten zelf.

Net zoals bij psychotherapie behouden de cliënten de regie over hun eigen situatie. Bemiddeling is echter geen hulpverleningsproces zoals psychotherapie. Een bemiddelaar creëert de ruimte voor cliënten om een andere toekomst uit te tekenen dan degene die ze voordien samen hadden.

Bemiddeling bevordert de directe communicatie door een neutrale derde partij de leiding te geven over het proces, niet over de inhoud. Zo wordt escalatie van het conflict voorkomen. Er worden tijdens het traject handvaten aangereikt om afspraken te maken rond inboedelverdeling, ouderschapsregelingen, etc.

Bemiddeling is de snelste en goedkoopste weg naar een oplossing. Men betaalt een vast uurtarief en meestal leiden enkele gesprekken op korte termijn tot oplossingen.

Een bemiddelingstraject  bestaat uit 4 fasen: een intakegesprek, een verkenningsfase met analyse van het conflict, een onderhandelingsfase en het opmaken van een overeenkomst die -indien gewenst- gehomologeerd kan worden voor een rechtbank. We streven naar oplossingen die vanuit de cliënten zelf komen. Afspraken gemaakt via bemiddelingsovereenkomsten worden vaak beter opgevolgd dan juridisch opgelegde afspraken omdat alle partijen mee beslissen. Niemand beslist voor jou of legt jou iets op.

Alle gedeelde informatie in een bemiddelingstraject is vertrouwelijk en kan nooit elders gebruikt worden, ook niet indien het traject niet zou leiden tot een overeenkomst. Een bemiddelingstraject kan ook ten allen tijde stopgezet worden.

Als je kiest voor bemiddeling, kies je bewust voor een professionele methode die een brug slaat tussen partijen. Je bent bereid te luisteren naar de wensen en noden van de andere partij(en) en je wil actief betrokken worden in de zoektocht naar een duurzame oplossing voor het conflict.

Waarom bemiddeling?

Bemiddeling is een snel en sterk alternatief voor gerechtelijke afhandeling van geschillen. Gerechtelijke instanties zijn overbelast zijn, en houden niet altijd rekening met alle aspecten van conflictsituaties. In een bemiddelingstraject krijgen verlangens, behoeften en bezorgdheden van alle betrokken partijen een plaats. We brengen het menselijke en emotionele aspect van het conflict mee aan tafel. We zoeken een evenwicht tussen jullie nieuwe aparte leven als ex-partners en jullie leven als gezamenlijke ouders na een scheiding. Partnerschap kan verdwijnen, ouderschap niet. We verliezen hierbij nooit het belang van jullie kind(eren) uit het oog.

Bemiddeling is kort, krachtig en duurzaam. Het is de snelste en goedkoopste weg naar een gedragen oplossing waarin je zélf kan beslissen over jouw toekomst en die van de kind(eren).