Nieuwe tweetalige psychologe Yanna Van Wesemael gespecialiseerd in psychotherapie bij ziekte, rouw en existentiële vragen

Toen ik als 18-jarige een keuze moest maken voor hogere studies, sprong ik van de hak op de tak en uiteindelijk besliste ik vrij kort voor de inschrijving dat het psychologie zou worden. Vanaf de eerste dag was ik geboeid, er ging een wereld voor me open. Sindsdien heb ik ervaren dat mijn passie toch echt ligt bij de mens, zijn innerlijke beleving, zijn gedrag en zijn interacties en relaties met anderen.

Ik deed mijn eerste professionele ervaring op in een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Na een boeiende omweg in de onderzoekswereld, koos ik ervoor terug naar de klinische praktijk te gaan in 2011. Die praktijk situeerde zich voornamelijk in de palliatieve thuiszorg, waar ik nog steeds deeltijds werk. Mijn ervaring draait dus voornamelijk rond ernstige ziekte, levenseindevragen en rouw, al komen andere moeilijkheden waar mensen, koppels en gezinnen mee worstelen, onvermijdelijk ook op dat pad.


Vanuit een verlangen om me diepgaander te scholen en buiten het kader van het levenseinde te werken, besloot ik een therapie-opleiding te volgen en in september 2019 begin ik aan de vierjarige opleiding Postgraduaat Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie van het IPRR, het Instituut voor Psychotherapeutische Relatie en Reflectie. Deze opleiding verplicht me ook om continu aan zelfreflectie te doen, onder andere door het volgen van supervisie.

Een toevallige ontmoeting tijdens een muzikale avond (ook een passie), bracht me naar het Mercatorhuis. Wat me erin aantrekt, is dat het een aangename plek is waar mensen van uiteenlopende disciplines hulp trachten te bieden aan jong en minder jong en waar gestreefd wordt om niet enkel naast, maar ook met elkaar samen te werken.

Mensen kunnen bij me terecht op zaterdagvoormiddag en consultaties kunnen eveneens in het Frans of Engels gebeuren. Teams van zorgverleners (vb. uit woonzorgcentra, ziekenhuizen, maar ook privé verpleegkundigen) kunnen eveneens op mij beroep doen voor intervisie of supervisie, in het bijzonder wanneer zij geconfronteerd worden met moeilijke levenseinde situaties.

Relatietherapeuten Mercatorhuis gepassioneerd door emotionally focused therapy

De twee relatietherapeuten van het Mercatorhuis hebben een nieuwe gemeenschappelijke passie: Emotionnaly Focused Therapy of EFT voor koppels. Contextuele therapeute Ingeborg Van Mieghem werd er helemaal door gebeten tijdens de externship die ze dit jaar volgde bij EFT Belgium. Relatie-en gezinstherapeute Maartje Verschelden volgde dezelfde opleiding vorig jaar en start in september met de vervolgopleiding core skills.

EFT is een methode die vertrekt vanuit het experiëntiële gedachtengoed van Rogers en verder ontwikkeld werd voor koppels door Sue Johnson. Sue Johnson en collega’s voegden er het hechtingsperspectief aan toe. Bij EFT voor koppels gaan we de hechtingsrelatie tussen de partners versterken en herstellen. We helpen hen om echt te luisteren naar elkaar en daardoor terug in verbinding te gaan met elkaar. Dat doen we door natuurlijk zelf ook echt te luisteren naar hen en verbinding te vinden met hen.

De therapie heet Emotion Focused omdat we op zoek gaan naar de zachte, primaire emoties in het koppel. Partners tonen elkaar vaak hun secundaire emoties: boosheid, irritatie, frustratie. Wij brengen hen terug in contact met hun primaire emoties: angst om elkaar te verliezen, angst dat de andere je minder belangrijk vindt, verdriet om verloren contact.

Alle koppels raken regelmatig verstrikt in destructieve patronen waarbij je elkaars gedrag versterkt, ook al wil je het net veranderen. Zo kennen velen het patroon waarbij de ene partner veel praat en de andere partner veel zwijgt, wat aanklagen tegenover vermijden kan worden en op den duur zelfs stalken tegenover weglopen. In EFT helpen we koppels om emotioneel terug in contact te komen met elkaar en zo deze patronen te kunnen verbreken.

Wil je meer weten over EFT? Lees dan het fijne boek ‘ Ik zie u graag, hoe blijf je gelukkig in je relatie’ van Lieven Migerode of ‘Houd me vast’ van Sue Johnson.

https___cache1.deslegte.nl_images_cached_resample_jpg_data_uploads_413_640_cms_visual_317298.jpg_1442203431000_413x640.jpg

Het Mercatorhuis verwelkomt Cindy de Clercq, gedreven opvoedingscoach en counselor voor volwassenen

Er is een nieuwe collega gearriveerd in het Mercatorhuis en dat ben ik. Mijn naam is Cindy De Clercq (1979), afgestudeerd als Pedagogisch coach en Systemisch contextueel counselor in opleiding. Gehuwd en mama van twee dochters (10 en 17 jaar).

De keuze voor de opleiding Pedagogie van het jonge kind: opvoeding en coaching leek evident. Werken met gezinnen rond de opvoeding van hun kinderen was immers wat ik altijd al wilde doen. Leren begrijpen wat gezinnen en kinderen nodig hebben zodat ik hen op gepaste wijze kan ondersteunen wanneer nodig. Nog tijdens mijn studie ging ik aan de slag in een centrum voor opvoedingsondersteuning en De Opvoedingslijn.

Gevoed door mijn, altijd al aanwezige, interesse in mensen en hun verhaal. Geboeid door hun reacties, handelingen, keuzes en acties, patronen en systemen besloot ik om de vervolgopleiding tot systemisch en contextueel counselor te starten. Dit om cliënten, ouders en hun gezinnen nog beter te kunnen ondersteunen.

 Tijdens gesprekken houd ik ervan om actief te luisteren, nieuwsgierig te zijn, verwonderd te zijn, samen op zoek te gaan naar antwoorden, samen op zoek te gaan naar wat werkt, stil te staan bij wat moeilijk loopt en bij wat goed gaat. Dit in de eerste plaats via gesprekken maar ook via creatieve methodieken.

 Gezien mijn passie voor de mens ben ik dan ook op mijn best als ik omgeven ben door mensen, dit zowel op privé als op professioneel vlak. Ik werk heel graag in een context van positieve en creatieve energie. Een omgeving die mij energie geeft maar waar ook ik energie kan geven aan anderen. Het Mercatorhuis past perfect in deze gedachte; een enthousiast team van kwaliteitsvolle en talentvolle professionals met elk hun eigen expertise. Vertrekkende vanuit een gedeelde visie: respect voor de cliënt en zijn proces, krachtgericht, systemisch/contextueel gedachtegoed,... Daarnaast is samenwerken altijd een meerwaarde. De mogelijkheid krijgen om aan intervisie te doen, van elkaar te leren en zaken te delen. Deze manier van werken komt de kwaliteit ten aanzien van onze cliënten alleen maar ten goede. Bovendien helpt het me om te groeien in mijn werk maar ook als persoon. Ik heb dan ook niet lang getwijfeld om in te gaan op het voorstel om te starten in het Mercatorhuis en deel uit te maken van dit mooie team.

Voor nog meer info, klik hier.

57049721_2569523056411200_182922532582588416_n.jpg

Opendeur in het Mercatorhuis op donderdag 7/02 van 16u tot 20u

Donderdag 7 februari 2019

Doorlopend tussen 16u tot 20u

Het Mercatorhuis bestaat één jaar! We nodigen u graag uit op onze opendeuravond om kennis te maken met het team, te proeven van enkele mini workshops en na te praten bij een drankje en een hapje.

 Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar info@mercatorhuis.be vóór 4 februari.

 Adres: Het Mercatorhuis, Mercatorstraat 206, 9200 Sint-Niklaas

de-pijl-van-de-opendeurdag-8609859.jpg

Bemiddeling boven procederen

Sinds 2 juli 2018 is een nieuwe wet van kracht die alternatieve vormen van geschillenoplossing zoals bemiddeling een belangrijke rol geeft. Het gaat over de zogenaamde Wet bevordering ADR (Alternative Dispute Resolution). Met deze wet wil men de rechter de mogelijkheid geven om – wanneer hij vaststelt dat verzoening mogelijk is- partijen door te verwijzen naar een bemiddelaar, ook al kozen ze eerst voor een gerechtelijke procedure.

Bemiddeling –ook wel mediation genoemd- krijgt hierbij een vooraanstaande plaats in het kader van buitengerechtelijke geschillenoplossing.

In het Mercatorhuis juichen we deze wetswijziging toe. Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om hun conflicten op een andere manier op te lossen. Bemiddeling – of mediation - vraagt een grote inspanning van betrokken partijen. Ze leggen voor een stuk hun ziel bloot om een conflict opgelost te krijgen, om een echtscheiding zo correct mogelijk af te handelen, of om een waardige ouderschapsregeling uit te werken. Dat vraagt moed. Tegelijkertijd resulteert deze inspanning vaak in een ouderschapsregeling, EOT,… die sterker gedragen wordt dan een opgelegde regeling vanuit de rechtbank. Het kunnen meewerken aan het afsprakenkader dat je eigen nieuwe toekomst bepaalt, geeft mensen meer vertrouwen in hoe die toekomst er kan uitzien.

Het vertrouwelijk karakter van de bemiddeling garandeert dat alle gedeelde informatie binnen het bemiddelingstraject niet gebruikt kan worden in juridische procedures moest het traject niet slagen.

Heb je vragen rond bemiddeling? contacteer Marian De Waele, erkend familiaal en sociaal bemiddelaar in het Mercatorhuis.

Naamloos-1.jpg

Nieuwe medewerker psychologe Els Ockerman is gepassioneerd door lichaamsgericht werk met volwassenen

Hallo allemaal, ik ben Els Ockerman, psychologe. Ik focus mij op de individuele begeleiding van (jong)volwassenen. Ik ben therapeut in de interactionele vormgeving, een integratieve opleiding die verschillende theoretische denkkaders combineert: cognitieve gedragstherapie, contextuele invalshoek, experiëntieel werk en lichaamswerk. Ik vind het belangrijk om verschillende denkkaders te kunnen combineren en te zoeken wat best past bij de stijl en de vraag van elke cliënt.

De jaren daarop ben ik me blijven bijscholen in creatief-therapeutische technieken en technieken die meer lichaamsgericht zijn: ademhalingsoefeningen en hartcoherentie, relaxatie-oefeningen, brainspotting en andere technieken die bij trauma en rouw en verlies worden ingezet.

In de therapie kan ik gebruik maken van verschillende technieken: gesprekken, psycho-educatie (uitleg over hoe ons brein en lichaam functioneren, uitleg over systemen in ons gedrag), schema’s en observaties, gebruik van hulpbronnen, visualisaties, creatieve of lichaamsgerichte oefeningen.

Ik studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Gent (1988-1994) en werkte daarna gedurende 17 jaar in de lerarenopleiding van de Hogeschool Gent. Vanaf 2008 nam ik daar ook de psychische begeleiding van studenten op me.

Sinds 2014 werk ik niet meer in de Hogeschool, maar volledig als therapeut, deels in groepspraktijk Kandrikel in Gentbrugge, deels in het wijkgezondheidscentrum in St-Niklaas en nu ook in het Mercatorhuis. Ik kies bewust opnieuw voor een groepspraktijk omdat de samenwerking met therapeuten vanuit verschillende achtergronden heel verrijkend is en ook de best passende doorverwijzing mogelijk maakt.

Ik ben gehuwd en mama van 4 kinderen die geboren zijn tussen 1997 en 2004. Zelf ben ik geboren in 1970.

els.ockerman@gmail.com   0473.31.20.35

els ockerman.jpg

onze Ann Lambert schrijft 'Donker geheim', een kinderboek over bang zijn

Boeklancering ‘Donker geheim’

Collega Ann Lambert van het Mercatorhuis schreef samen met Myriam Roelandt en Sabine Driessen een leesboek voor kinderen over angst. Het doel van het boek is angst bespreekbaar te maken bij kinderen, te tonen dat angstig zijn heel normaal is en te leren dat we toch dingen kunnen (blijven) doen die we belangrijk vinden, ook al zijn we bang. Het afstudeeronderzoek dat Ann en Sabine samen deden in het kader van hun psychologieopleiding gold als inspiratiebron voor dit kinderboek.

Dansen in de regen

Het boekje vormt een onderdeel van het preventieve trainingsprogramma voor kinderen “Dansen in de regen” gebaseerd op de Acceptance en Commitment Therapie dat Ann en Sabine samen uitwerkten na hun afstudeerproject. ACT is een gedragstherapie die mensen helpt anders om te gaan met moeilijke gevoelens en gedachten zodat je toch de dingen kan blijven doen die je echt belangrijk vindt.

Het Dansen in de regen programma is geschikt voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar, individueel of in groep. Voor meer informatie rond het aanbod van Dansen in de regen, contacteer Ann Lambert (België - ann@danseninderegen.com) of Sabine (Nederland - ingesprek@psycholoogsabine.nl).

Ook in het Mercatorhuis kan je bij An Lambert terecht voor individuele en groepstherapie.

Workshops met voorleessessies voor scholen

Naar aanleiding van de lancering van ‘Donker geheim’, gaan de auteurs op tournee langs basisscholen in Vlaanderen en Nederland met voorleessessies en workshops. Heb je interesse in een workshop voor jouw school? Contacteer ann@danseninderegen.com)

Het boek is verkrijgbaar vanaf 29 september 2018 bij Uitgeverij Het Punt (deleeswinkel.be)

afbeelding donker geheim.jpg

psychotherapeut of counselor gezocht

Multi-disciplinaire groepspraktijk Het Mercatorhuis is is op zoek naar een zelfstandige ( in bij- of hoofdberoep) psychotherapeut / counselor om onze groepspraktijk te versterken.

We zijn op zoek naar een medewerker:

  •  met een master- of bachelor- opleiding binnen de sociale sector / gezondheidszorg, met een bijkomende langdurige opleiding in psychotherapie of counseling of andere.
  • Je hebt minimum 3 jaar ervaring, kan zelfstandig werken. Je bouwt zelf een eigen cliëntenbestand op, regelt zelf je afspraken en voorziet zelf een telefoonnummer.

  • Je werkt graag samen om onze groepspraktijk bekend te maken en om intervisie te organiseren.

  • Je huurt een ruimte per dagdeel van 4 of 6 uren, minimum 2 dagdelen per week.

Het Mercatorhuis is een inspirerende ontmoetingsplek waar we vertrekken vanuit een dialogische, collaboratieve visie in het samenwerken. Dit wil zeggen dat we niet werken vanuit een expert-positie maar net vanuit het samen zoeken. We gaan op zoek naar de dialectiek tussen verschillende personen, visies, benaderingen. In samenspraak organiseren we regelmatig bijeenkomsten om in gesprek te gaan met elkaar. Het Mercatorhuis wil een plek zijn waar we steun vinden bij elkaar in ons werk.

Het Mercatorhuis beschikt over 4 consultatieruimtes: 1 kleine ruimte, 2 middelgrote ruimtes en 1 grote ruimte, een keuken / vergaderruimte, een wachtplaats en een mindervalide toilet. We bestaan nu reeds uit een team van 8 medewerkers: een relatie- en gezinstherapeut, een contextuele therapeut, twee creatieve therapeuten, een ACT therapeut, een jongerencoach, een integratieve therapeut en een familiale bemiddelaar.

Heb je interesse? Stuur je motivatiemail en C.V. naar maartjeverschelden@yahoo.com voor 28/09/18.

Als je mail aansluit bij wat we zoeken, zoeken we een moment voor een gesprek waarin we elkaar kunnen leren kennen en bekijken we of zowel jij als wij een samenwerking zien zitten, nadien denken we er beiden over na en contacteren we elkaar weer met zowel onze als jouw beslissing.

Groepsaanbod vanaf september 2018

Vanaf het najaar 2018 starten met een groepsaanbod voor kinderen, adolescenten en hun ouders. We werken in kleine groepen, telkens begeleid door twee therapeuten. Zo combineren we de kracht van de groep met ruimte voor individuele aandacht en noden.

De verschillende groepstrajecten:

  • Persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden voor adolescenten
  • Groeigroep – Communiceren voor pubers en ouders
  • De Schipper – Groeigroep voor jongeren die een belangrijk persoon verloren
  • Groeigroep – Samen door een scheiding voor ouders en kinderen

Registreer nu je interesse via info@mercatorhuis.be

Meer info: 

Persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden voor adolescenten
In het eerste luik van dit groepstraject staan we stil bij vragen als
‘wie ben ik?’,
‘wat vind ik belangrijk’ en
‘wat staat er mij vandaag in de weg?’

In het tweede luik verleggen we de aandacht van het ‘ik’ naar onze relatie met anderen. Thema’s die aan bod komen zijn :
‘Hoe blijf ik dicht bij mezelf in contact met anderen?’
‘Hoe kijk ik ook door de bril van een ander?’
‘Hoe ga ik om met groepsdruk?’
‘Hoe ga ik om met pestgedrag?’

Doelgroep: Jongeren tussen 13 en 18 jaar.

Kostprijs voor 6 sessies: 30 euro per sessie

Begeleiders: Pieterjan Verschelden en Ann Lambert

Groeigroep – Communiceren voor pubers en ouders

Een groepstraject voor pubers én ouders. We wisselen psycho-educatie over de puberteit af met ervaringsgerichte oefeningen.

Thema’s die aan bod komen:
‘Hoe zit het puberbrein in elkaar en welke invloed heeft dit op gedrag?’
‘Wat kan/mag ik verwachten van mijn puber?’
‘Hoe vind ik een balans tussen loslaten en betrokken blijven in het leven van mijn puber?’
‘Hoe luisteren we naar elkaar zonder in welles/nietes discussies te vervallen?’
‘Wat houdt me tegen om mijn ouders te betrekken in wat ik doe?’

Doelgroep: Jongeren tussen 13 en 18 jaar en hun ouders

Kostprijs voor 6 sessies: 2 sessies voor ouders @ 30 euro per sessie, 2 sessies voor kinderen @ 30 euro per sessie, 2 gezamenlijke sessies @ 60 euro per sessie

Begeleiders: Pieterjan Verschelden en Ann Lambert

De Schipper – Groeigroep voor jongeren die een belangrijk persoon verloren

Via verschillende activiteiten maken we ruimte om dit verlies in beeld te brengen. We staan stil bij hoe wij omgaan met dit verlies, hoe onze omgeving omgaat met het verlies en hoe er meer hartverbindingen kunnen ontstaan met onze omgeving, ondanks onze verliezen.

Doelgroep: Kinderen van 9-12 jaar en jongeren tussen 13-15 jaar en 16-18 jaar

Kostprijs voor 7 sessies: 35 euro per sessie

Begeleiders: Marian Van Brussel en Hoà Leysen

Groeigroep – Samen door een scheiding voor ouders en kinderen

Tijdens de sessies gaan we samen op zoek naar manieren om ‘goed’ uit elkaar te gaan. Er wordt ruimte gemaakt om te verwerken wat er gebeurt, om stil te staan bij wat goed of moeilijk gaat, te ontdekken hoe anderen vaak tegen dezelfde dingen aanlopen en te leren van elkaar hoe er mee om te gaan.

Met de kinderen wordt gewerkt rond het mogen tonen en bespreekbaar maken van hun gevoelens bij de scheiding. Ook zij kunnen door de groepswerking ervaren dat ze er niet alleen voorstaan en dat andere kinderen met dezelfde dingen worstelen.

Samen met ouders en kinderen kijken we naar de toekomst, hoe vindt iedereen weer zijn plek? Wat wensen ze voor elkaar voor de toekomst?

Doelgroep: Kinderen en ouders die een scheiding doormaken of doorgemaakt hebben

Kostprijs per sessie van 2u: 65 euro (2 sessies voor max. 2 ouders, 2 sessies voor alle kinderen van het gezin, 2 gezamenlijke sessies)

Begeleiders: Maartje Verschelden en Ann Lambert

Voor het eerst familiale bemiddeling in het Mercatorhuis door Marian De Waele

Een familiaal & sociaal bemiddelaar in het Mercatorhuis. Een beetje vreemd op het eerste zicht, en toch ook niet. Toen Maartje enkele maanden geleden vroeg om deel uit te maken van haar team, waagde ik de sprong. Ondertussen maak ik deel uit van een enthousiast team van therapeuten, coaches en psychologen.

Vanuit mijn professioneel werkveld heb ik een grote expertise opgebouwd in omgaan met weerstand, mensen met tegengestelde belangen en hooggespannen situaties. Ik zie vaak dat mensen dikwijls niet horen wat de andere partij zegt of wil. De ruis die er zit op onze snelle manier van communiceren, zorgt voor veel conflicten thuis, op school en op de werkvloer.

Bemiddeling is een methodiek waarbij de eigen inbreng van mensen in het zoeken naar een oplossing voor een conflict centraal staat. Die eigen inbreng zorgt er voor dat mensen de afspraken die voortvloeien uit een bemiddelingstraject beter aanvaarden en opvolgen. Het laat cliënten in hun eigen kracht, wat een mentaal verwerkingsproces positief kan beïnvloeden.

Omdat ik niet enkel curatief maar ook preventief wil werken, zet ik in op het trainen van leerling-bemiddelaars in middelbare scholen; hoe meer mensen de basistechnieken van bemiddeling bijgebracht worden, hoe groter de kans dat meningsverschillen gewoon meningsverschillen blijven en niet uitdraaien op conflicten.

Mijn aanpak sluit perfect aan bij de therapeutische visie die gehanteerd wordt in het Mercatorhuis. Respect voor cliënten en hun verhaal. Weg van het conflict op zoek naar de dialoog. Samen zoeken naar de beste oplossing. Elke keer opnieuw.

Marian De Waele

Ann Lambert over haar eerste maanden in het Mercatorhuis

De eerste maanden in het Mercatorhuis zitten er op. Wat is het al een leerrijk parcours geweest. Het voelde bij wijlen een beetje als een rollercoaster: een nieuwe start, nieuwe collega’s, de eerste cliënten.

Daar zat ik op die donderdagavond oog in oog met mijn eerste cliënt. De spanning maakte stilletjes aan plaats voor een nieuwsgierige interesse. Naarmate het gesprek vorderde, voelde ik de energie opborrelen en besefte ik:  ‘dit is waarvoor ik heb gekozen, dit is wat ik wil doen!’

Ik wil graag iets betekenen voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die het moeilijk hebben om hun plekje te vinden en waarvoor opgroeien of volwassen worden niet zo vanzelf gaat. Samen op zoek naar nieuwe inzichten: wat vinden zij belangrijk in het leven, wat voor iemand willen ze zijn? Wat zit er vandaag in de weg? Welke vervelende gedachten en gevoelens houden hen tegen om de dingen te doen die ze willen doen? Met ervaringsgerichte oefeningen leren kinderen en jongeren omgaan met de ups & downs van het leven. 

Geen enkel traject is hetzelfde en vaak komen er verrassende nieuwe inzichten op het pad. De Acceptance en Commitment Therapie is voor mij daarbij een fijne reisgids. ACT nodigt uit om te aanvaarden waar je geen persoonlijke controle over hebt en ACTief te kiezen voor handelingen die je leven rijker en waardevoller maken.

ACT is geschikt voor iedereen maar is ook vooral interessant voor kinderen die last hebben van onzekerheid, angsten, boosheid en verdriet. Kinderen vanaf 8 jaar, jongeren en jongvolwassenen kunnen bij mij terecht voor individuele begeleidingen of groepstrainingen.

Ann Lambert
Master in de psychologie
ACT Therapeut i.o.

Ingeborg Van Mieghem start in het Mercatorhuis

Mijn keuze om in te stappen in het Mercatorhuis kwam er vanuit de zin om via een therapeutische invalshoek mensen te ontmoeten en samen op weg te gaan. Een team van enthousiaste mensen om ervaringen mee te delen en te leren van elkaar is steeds een meerwaarde. Op deze manier groei ik als therapeut en als mens. In de samenleving voel ik sterk de nood aan ondersteuning bij moeilijke maar ook dagdagelijkse thema’s. Graag wil ik hieraan mee werken gesteund vanuit mijn opleidingen maar alsook vanuit mijn zijn.

Mijn interesse in onze gevoelswereld, de patronen en systemen vanuit ons gezin van herkomst is er steeds geweest. Ik hou ervan mensen echt te ontmoeten, samen op weg te gaan rond kwetsbaarheden, kwetsuren en te luisteren naar hun verhaal. Vaak gaan we in onze drukke maatschappij voorbij aan onze binnenkant en wat er leeft. Mijn keuze om de opleiding tot systeemcounselor alsook de vierjarige contextuele therapie opleiding te volgen is van hieruit ingegeven.

Mijn aandacht voor het therapeutisch werken is gegroeid door de jaren ervaring in het begeleiden en ondersteunen van volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Samen zoeken naar hoe je de moeilijke, lastige dingen in je leven kan hanteren is een mooi doel. Het van betekenis zijn voor de ander, niet enkel in de leuke momenten maar ook bij nood en bij verdriet is een uitgangspunt voor mij. Samen met mijn collega’s in het Mercatorhuis wil ik aan deze waarden verder werken.

Ingeborg Van Mieghem
Contextueel therapeut i.o.
Erkend Systeemcounselor
Master Orthopedagogie

eNaamloos-1.jpg

Marian Van Brussels verhaal in het Mercatorhuis

Even een blik op mijn binnenkant en hoe ik bij Het Mercatorhuis ben terechtgekomen. Sinds 2007 werk ik op de kinder- en jeugdpsychiatrie als psychiatrisch verpleegkundige in het Opstapteam. Mijn eerste individuele begeleiding zal ik echter nooit vergeten.

Op een ochtend stelde ik  aan D.  de vraag  om op een 'wit leeg blad' te noteren wie hij was, wat hij graag deed en waar hij voor stond. Kortom, zijn interesses en binnenwereld. Ik beloofde hem om even later terug te komen. Ik was vastbesloten om het goed te doen en hem vooruit te helpen. Toen ik terug op zijn kamer kwam zag ik enkel een leeg wit blad op zijn bureau liggen en hoorde ik hem huilen . Hij lag heel kwetsbaar, in zijn onderbroek, onder zijn bureau . Ik ben geduldig bij hem gaan zitten beseffend hoeveel ik van hem gevraagd had. Hij gaf aan zich te voelen zoals het lege witte blad dat ik aan hem gegeven had: leeg. Hij voelde niets,  hij leefde niet. Ik voelde mijn eigen onmacht en tekortkomingen omdat ik besefte dat ik als mens nooit zou kunnen ervaren wat de andere echt voelt. Woorden schieten hierin te kort. 

Ik heb  er  toen voor gekozen om een ervaringsgerichte, vierjarige creatieve therapie opleiding te volgen. Ik wou voelen hoe het voor cliënten is om jezelf bloot te geven aan een vreemde en ervaarde  het belang van vertrouwen, tijd en oordeel-vrij zijn.

Dit is nu mijn 5de jaar als zelfstandige therapeute en ik ben blij dat ik deel kan uitmaken van de groepspraktijk ‘Het Mercatorhuis’ . Het geeft me de kans om samen te werken met enthousiaste collega’s en onze ervaringen te delen. 

Marian Van Brussel

Pieterjans verhaal binnen het Mercatorhuis

Ik ben Pieterjan Verschelden, jongerencoach en trots teamlid van het Mercatorhuis. Aangename kennismaking en welkom bij mijn verhaal. Ik neem jullie graag mee op de tocht die ik maakte richting het Mercatorhuis. Voor mij een belangrijk deel van mijn leven dus ik moet eerlijk toegeven dat ik het best wel spannend vind om jullie wat meer hierover te vertellen.

Ik zal beginnen bij het begin. Ik werd geboren uit 2 fantastische mensen met elk hun gebreken die me tot op heden ten volle steunen waar ik het nodig heb. Ik groeide op als oudste van 4 broers. Ik ging op kot in Gent, leerde voor mezelf zorgen en studeerde af als psychiatrisch verpleegkundige. Mijn professionele carrière begon ik op de kinder- en jeugdpsychiatrie van het AZ Nikolaas. Ik startte op de crisisafdeling, waar ik nu nog steeds aan de slag ben als leefgroepverantwoordelijke. Ik kwam in een fantastisch team terecht dat me nog steeds triggert om te groeien naar de persoon die ik wil zijn.

Vanuit mijn dagelijkse werken met jongeren binnen deze setting ben ik het postgraduaat ‘inspirerend coachen’ gaan volgen. Langs de ene kant om jongeren beter te kunnen ondersteunen op een zeer moeilijk moment in hun leven. Ik wilde hen het beste van mezelf geven, omdat ik vind dat ze dit verdienen en omdat ik voel dat ze dit zo hard nodig hebben. Langs de andere kant deed ik het ook voor mezelf. Ik voelde dat ik meer wou kunnen, breder wilde denken en nog niet klaar was met leren. Ik voelde dat ik wilde blijven leren omdat ik wist dat er nog veel in mij zat wat ik nog niet gebruikte.

Die groei kwam er tijdens mijn opleiding tot coach. Als een soort wildgroei kreeg ik de coachingsmicrobe te pakken. Ik leerde om het beste uit mezelf en een ander te halen. Ik voelde dat ik meer energie kreeg door zelf stappen te zetten in mijn leven en anderen hielp om hun doelen te bereiken.

Mijn verhaal binnen het Mercatorhuis begon toen ik met Maartje aan de praat raakte over de opleiding die ik volgde. Vol enthousiasme vertelde ik wat coaching voor mij betekende. Ik vertelde haar dat ik energie kreeg van anderen te helpen groeien. We vonden elkaar in onze visie rond de houding die we aannemen naar cliënten toe: Met respect voor wie de cliënt is op zoek gaan naar wat werkt. Niet vertrekkend vanuit een eigen deskundigheid, maar vanuit de krachten van de ander. Toen Maartje me de vraag stelde om mee in de praktijk te stappen, twijfelde ik niet.

Nu wil ik hetzelfde doen voor anderen. Ik wil hun als coach helpen groeien naar wie ze willen zijn.

Binnen het Mercatorhuis probeer ik de balans te zoeken tussen zelf blijven groeien, anderen helpen groeien en samen met de rest van het team het Mercatorhuis te laten groeien tot een plek waar iedereen die door de deur stapt zich geholpen, ondersteund en vooral gerespecteerd voelt. Mijn verhaal binnen het Mercatorhuis is net begonnen, het belooft een boeiende en leerrijke tocht te worden.

Pieterjan Verschelden

De droom van het Mercatorhuis

De droom van het Mercatorhuis startte lang geleden. Psychotherapie is mijn passie en ik droomde altijd al van een eigen praktijk voor psychotherapie. Drie jaar geleden besloot ik de stap te wagen en thuis te beginnen met een praktijk, naast mijn halftijdse job als zelfstandige bij het infantteam van de kinderpsychiatrie van AZ Nikoloaas. Ik ontdekte dat het ongelofelijk fijn was, je eigen praktijk hebben. Wij hulpverleners hebben dan ook de mooiste job die er bestaat, namelijk even mogen mee leven met het verhaal van iemand anders, mogen binnen kijken in iemands binnenwereld en toeschouwer zijn van de moed die onze cliënten hebben om ons dat te tonen, ondanks vaak veel verdriet en pijnlijke ervaringen.

De privépraktijk groeide razendsnel en al gauw moest ik beginnen zeggen dat er wat wachttijd was. Dat was de moment om te beslissen om er helemaal voor te gaan en me voltijds aan de praktijk te wijden. Er was één ding dat me tegen hield. Ik had een fantastisch team collega's in het infantteam in AZ Nikolaas, bij wie ik heel veel steun kreeg, die me de kracht gaven om de zware verhalen van de cliënten niet altijd alleen te hoeven dragen, die me hielpen om een betere therapeut te zijn. Dat wou ik ook in de privé-praktijk. Als ik er nu eens een groepspraktijk van maakte? Zo ontstond het idee van een co-workingspace waar de nadruk ligt op elkaar steunen en inspireren.

We gingen op zoek naar een pand in Sint-Niklaas en botsten op een vervallen magazijn in de Mercatorstraat, een oude breifabriek. Dicht bij het station, midden in het centrum, naast een bushalte. Blaf architecten zagen er onmiddellijk een grootscheepse verbouwing van een industrieel pand in. We kochten het pand, begonnen met een hele grote verbouwing en op 1 januari 2017 was er één ruimte af en de wachtzaal en kon ik al beginnen. Verbouwen bleek niet echt een passie, eerder veel werk. We werkten verder aan de andere ruimtes en nu is het eindelijk helemaal klaar: 4 consultatieruimtes, een wachtzaal en een keuken/vergaderruimte.

Het leukste gedeelte van het verhaal was zeker de zoektocht naar co-workers. De eerste enthousiasteling in juli 2017 was ex-collega en mijn achterneef Pieterjan Verschelden, jongerencoach. In september startte creatieve therapeute Marian Van Brussel. Zo waren we al met een klein groepje. We werkten hard aan een flyer en aan de website. In december wordt het echt helemaal een groep, want dan starten contextuele therapeute Ingeborg van Mieghem, bemiddelaar Marian De Waele. En in januari komen er nog Hoà Leysen, creatieve therapeute en verliescounselor, Geertje Walraevens relatietherapeute, An Lambert, ACT therapeute en Elke Peirsman, kindertherapeute bij. Met elke nieuwe co-worker die er bij komt groeit de inspiratie en de energie. We hebben er heel veel zin in.

Maartje Verschelden