Het Mercatorhuis is een groepspraktijk en een co-workinspace opgericht door Maartje Verschelden en Tom Willox. 

Het Mercatorhuis is genoemd naar Gerard Mercator, een bekende cartograaf en Belg. Hij maakte een kaart op van de wereld zoals wij deze nu nog gebruiken, volgens de 'Mercatorprojectie'. Mercators bekendste wereldkaart is een van de eerste kaarten waarin deze projectie is toegepast zonder hoekvervorming. Het is onmogelijk om het bolvormige oppervlak van de aarde op een plat vlak af te beelden, te projecteren, zonder dat er vervormingen optreden. Op vier manieren kan het kaartbeeld vervormd zijn: wat betreft oppervlakte, vorm, hoek en afstand. Een kaart in een plat vlak kan slechts één van deze eigenschappen tegelijk correct afbeelden.

Dit past natuurlijk bij wat wij hulpverleners in het Mercatorhuis proberen doen: onze cliënten helpen om hun leven in kaart te brengen. We doen dat vaak op een andere manier dan hoe de cliënt er al over dacht, waardoor het toch nieuwe inzichten kan brengen. Maar tegelijk blijven we ons steeds bewust dat onze manier om een situatie te kijken maar een manier is en dat je er ook steeds anders naar kan kijken. Het leven is immers te complex voor een eenduidig verhaal.

Mercator was de eerste die het woord Atlas gebruikte voor een verzameling kaarten. Hierover schreef hij: “My purpose then is to followe this Atlas, a man so excelling in erudition, humanitie, and wisedome, (as from a loftie watch tower) to contemplate Cosmographie, as much as my strength and abilitie will permit mee, to see if peradventure, by my diligence, I may finde out some truths in things yet unknowne, which may serve to the studie of wisedom.”  Ook wij als therapeuten proberen onze cliënt te volgen en te helpen om te verwoorden wat nog niet gezegd kon worden, om het leven vanuit een andere, onverwachte hoek te bekijken waardoor er nieuwe waarheden en inzichten kunnen ontstaan.

En natuurlijk kozen we voor deze naam omdat we in de Mercatorstraat gevestigd zijn, in Sint-Niklaas, de stad waar het enige Mercatormuseum gevestigd is en heel veel vernoemd is naar Mercator.

Het Mercatorhuis is een co-workingspace. Met een co-workingspace bedoelen we het delen van werkruimte door independent workers, vooral gericht op welzijnszorg en geestelijke gezondheidszorg. De doelstelling is niet alleen het delen van werkruimte (consultatieruimtes, vergaderruimte, deskruimte), maar ook het uitwisselen van kennis, contacten en ervaring. Het is de bedoeling dat dit een inspirerende ontmoetingsplek wordt waar mensen een betaalbare werkruimte kunnen huren en professioneel cliënten kunnen ontvangen. We geloven dat co-working ondernemers binnen de sociale sector kan stimuleren om creatieve en innovatieve projecten uit te bouwen.

Binnen de gezondheidszorg - en zeker geestelijke gezondheidszorg - is er nood aan meer private initiatieven om de lange wachtlijsten in Sint-Niklaas in te korten. Met dit project kunnen we andere hulpverlener (die de stap wel willen zetten naar een privépraktijk, maar dit financieel niet aan kunnen) helpen om de stap te wagen.

We vertrekken vanuit een dialogische, collaboratieve visie in het samenwerken. Dit wil zeggen dat we niet werken vanuit een expert-positie maar net vanuit het samen zoeken. We gaan expliciet op zoek naar de dialectiek tussen verschillende personen, visies, benaderingen. De co-workingspace creëert mogelijkheden voor reflectie, zowel in de fysieke ruimte als in de mentale ruimte. In samenspraak organiseren we regelmatig bijeenkomsten om in gesprek te gaan met elkaar. Dit kan over de disciplines heen en binnen disciplines. De bedoeling is dat de co-workingspace ook een plek is waar men steun vindt bij elkaar. 
 

Co-working

Maak kennis met ons team!