Kinderen en adolescenten

Ben je bezorgd over je baby, peuter, kleuter, kind of adolescent of zijn er anderen die bezorgd over hem of haar zijn? meer info...

voor begeleiding van kinderen en jongeren kan je terecht bij:
Maartje Verschelden psychotherapie ( gezinstherapeut) bij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar
Marian Van Brussel creatieve therapie bij kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar
Pieterjan Verschelden coaching bij jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 30 jaar
Hoà Leysen creatieve therapeute en verliescounselor bij kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar
Ann Lambert psychotherapie ( Acceptance en Commitment therapeut i.o.) bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 8 tot 30 jaar
Cindy De Clercq opvoedingscoach

Volwassenen

Soms liggen we met onszelf in de knoop. meer info...

Voor de begeleiding van volwassenen kan je terecht bij:
Ingeborg van Mieghem psychotherapie, contextuele therapeut i.o.
Els Ockerman psychotherapie, integratieve therapie
Marian Van Brussel creatieve therapie
Ann Lambert psychotherapie, contextuele gedragstherapeut ( Acceptance and Commitment Therapie) i.o.
Ilse Lemahieu psychotherapie, integratieve therapie
Cindy De Clercq counseling, contextuele counseling i.o.
Yanna Van Wesemael psychotherapie, relatie-, gezins- en systeempsychotherapie i.o.

Koppels en gezinnen

Merk je dat er veel spanning is in je gezin? Tussen ouders en kinderen of tussen de kinderen onderling of tussen de partners?  meer info...

Voor de begeleiding van koppels en gezinnen kan je terecht bij
Maartje Verschelden relatie- en gezinstherapie
Marian Van Brussel creatieve therapie met gezinnen
Ingeborg Van Mieghem relatietherapie
Yanna Van Wesemael relatietherapie

Bemiddeling

Bemiddeling is een proces waarbij een bemiddelaar twee of meer personen helpt een duurzame oplossing te vinden voor hun conflict of belangentegenstellingen. Meer info...

Voor bemiddeling kan u terecht bij:
Marian De Waele

Groepsaanbod

Zomer-tweedaagse voor adolescenten op 22 en 23 augustus
Voor jongeren tussen de 13 en 16 jaar. 

In het eerste luik van dit groepstraject staan we stil bij vragen als
wie ben ik?
wat vind ik belangrijk, en
wat staat er mij vandaag in de weg?

In het tweede luik verleggen we de aandacht van
het ‘ik’ naar onze relatie met anderen.
Thema’s die aan bod komen zijn :
Hoe blijf ik dicht bij mezelf in contact met anderen?
Hoe kijk ik ook door de bril van een ander?
Hoe ga ik om met groepsdruk?

Kostprijs: 185 euro

Begeleiders en meer informatie
bij Pieterjan Verschelden en Ann Lambert

De verschillende andere groepstrajecten:

  • Persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden voor adolescenten

  • Groeigroep – Communiceren voor pubers en ouders

  • De Schipper – Groeigroep voor jongeren die een belangrijk persoon verloren

  • Groeigroep – Samen door een scheiding voor ouders en kinderen

Meer info