Creatieve therapie

Creatieve therapie is een non-verbale therapievorm waarbij het  doen en het ervaren centraal staan. Dit wil zeggen dat jij, met behulp van verschillende expressiekanalen (zoals beeldende activiteiten, dans- en beweging, muziek én/of drama) iets maakt of doet. Tijdens het doen, staat het resultaat niet centraal maar het zoeken naar een manier om je veelheid aan emoties tot uiting te brengen.

We gaan, samen, een proces aan om dieperliggende gevoelens, gedachten en drijfveren aan bod te laten komen zodat er beweging in gang wordt gezet in je tijdelijk vastgelopen toestand.

Tijdens de creatieve sessies proberen we ook te zoeken naar hoe het voor jou mogelijk is om in je kracht te komen en te blijven. Het ontwikkelen van je kracht betekent niet ‘je fysiek sterker maken’ maar betekent dat we samen zoeken naar mogelijkheden, reacties, gedragingen en hulpbronnen die bij jou passen én voor jou werken, zodat je geblokkeerde toestand minder plaats inneemt in het dagelijks leven.

Voor het deelnemen aan de creatieve therapie hoef je geen kunstenaar te zijn, dat zijn we ook zelf niet!