IMG_8529.JPG

Ilse Lemahieu

Ilselemahieu9@gmail.com

0491 10 86 76

Doelgroep: volwassenen

Mijn naam is Ilse. Ik woon samen en heb één dochter. In 1996 ben ik als criminoloog afgestudeerd aan de Universiteit van Leuven. Gepassioneerd door het werken met mensen, volgde ik later nog een bijkomende vierjarige therapie-opleiding in de Interactionele Vormgeving bij de Educatieve Academie. Vanuit een integratieve visie worden hierbij verschillende therapeutische stromingen samengebracht tot één model. Momenteel studeer ik nog bij met het oog op het behalen van een master psychologie.

Inmiddels werk ik al jaren in het centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender. Eerst ben ik er lange tijd actief geweest als alcohol-en drugpreventiewerker. De afgelopen jaren ben ik als individueel therapeute verbonden aan de volwassenwerking. Naast mijn individueel werk begeleid ik er samen met onze ervaringswerker de herstelgroepen.

Persoonlijk vind ik het belangrijk om mezelf regelmatig bij te scholen. De voorbije jaren volgde ik enkele kortdurende opleidingen en workshops rond uiteenlopende thema’s (mindfulness en trauma, oplossingsgericht werken, ACT, dialectische gedragstherapie…). Ook neem ik op geregelde basis deel aan intervisie en supervisie met collega’s. 

Werkwijze?
Als therapeute geloof ik sterk in de eigen krachten en competenties van mijn cliënten. Therapie betekent voor mij een voortdurende zoektocht naar de juiste afstemming tussen de cliënt en therapeut om zo ruimte te maken voor eenieders persoonlijke levensverhaal en hulpvraag. Samen zoeken we dan naar de doelstelling van de therapie. Gedurende het therapeutisch proces maak ik gebruik van diverse methodes uit verschillende therapeutische stromingen.

Praktisch?
De kostprijs voor een consultatie bedraagt 60 euro. Ik reken één uur per consultatie.
Mijn consultaties gaan door op donderdagvoormiddag in het Mercatorhuis. Je kan mij best bereiken per mail of via het inspreken van een voicemailbericht. Ik streef ernaar om dan binnen een termijn van drie dagen te reageren.