Psychotherapie voor volwassenen

In psychotherapie proberen de therapeut en de cliënt samen tot nieuwe ideeën te komen. Hierbij blijft de cliënt de expert over zichzelf. De cliënt en de therapeut gaan samen op zoek. De bedoeling is een betekenisvol gesprek op gang te brengen om samen een nieuw verhaal te creëren dat helpt. 

Een verhaal waarin wat nog niet gezegd kon worden een plaats krijgt. Psychotherapie is op zoek gaan naar de betekenis van gedrag, oude betekenissen én nieuwe betekenissen. Twijfels of aarzelingen worden aux-sérieux genomen, niemand moet praten over dingen waar hij/zij liever niet wilt over praten. We proberen de cliënt te begrijpen in de goede redenen daarvoor.

Tijdens een eerste gesprek bekijken we waar je bezorgd over bent, of er aarzelingen zijn om in therapie te komen en wat je verwacht van de therapie. We bekijken of het Mercatorhuis de juiste plaats is om verder te werken. Nadien maken we samen een plan hoe we verder gaan werken. 

Vaak gaan we ook op zoek naar steun van de bredere omgeving: familie en vrienden, maar ook professionelen rond een cliënt, zoals de huisarts, CLB, andere hulpverleners.Psychotherapie kan met woorden, maar kan ook op een meer speelse manier. Met tekeningen, duplopoppen, opdrachten enz.