Wat is relatie- en gezinstherapie?


De gezinstherapeut helpt partners naar elkaar te luisteren en te kunnen zeggen wat er nog niet gezegd kon worden.  Of helpt de kinderen aan het woord te laten en helpt de woorden van de ouders verstaanbaar te maken voor het kind.

Er is het gesprek tussen de gezinsleden en de therapeut en het innerlijke gesprek dat iedereen met zichzelf voert. Ook daar wordt ruimte voor gemaakt. Wat heeft iedereen het meeste verrast of aangegrepen in wat er gezegd wordt? Dit delen met elkaar kan heel constructief werken.

Tijdens een eerste gesprek bekijken we waar ieder bezorgd over is, aarzelingen om in therapie te komen en wat iedereen verwacht van de therapie. We bekijken of het Mercatorhuis de juiste plaats is om verder te werken.

Vaak gaan we in gezinstherapie in de eerste gesprekken verder verkennen, door de geschiedenis van een gezin of een koppel te bekijken, door met sommige gezinsleden aparte gesprekken of spelsessies te doen. Nadien koppelen we terug aan de rest van het gezin en maken we een plan hoe we verder gaan werken. 

In relatietherapie gaan we vaak op zoek naar wat de destructieve patronen zijn waar het koppel in vast zit en bekijken we wat ieder anders kan doen om uit dit patroon te geraken. We maken ruimte om te praten over kwetsuren die de partners opgelopen hebben en door hierin naar elkaar te luisteren proberen we terug een begin van vertrouwen op te bouwen.

Vaak gaan we ook op zoek naar steun van de bredere omgeving: familie en vrienden, maar ook professionelen rond een gezin, zoals de huisarts, CLB, andere hulpverleners. Gezinstherapie kan met woorden, maar kan ook op een meer speelse manier. Met tekeningen, duplopoppen, opdrachten, enz.