Bemiddeling boven procederen

Sinds 2 juli 2018 is een nieuwe wet van kracht die alternatieve vormen van geschillenoplossing zoals bemiddeling een belangrijke rol geeft. Het gaat over de zogenaamde Wet bevordering ADR (Alternative Dispute Resolution). Met deze wet wil men de rechter de mogelijkheid geven om – wanneer hij vaststelt dat verzoening mogelijk is- partijen door te verwijzen naar een bemiddelaar, ook al kozen ze eerst voor een gerechtelijke procedure.

Bemiddeling –ook wel mediation genoemd- krijgt hierbij een vooraanstaande plaats in het kader van buitengerechtelijke geschillenoplossing.

In het Mercatorhuis juichen we deze wetswijziging toe. Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om hun conflicten op een andere manier op te lossen. Bemiddeling – of mediation - vraagt een grote inspanning van betrokken partijen. Ze leggen voor een stuk hun ziel bloot om een conflict opgelost te krijgen, om een echtscheiding zo correct mogelijk af te handelen, of om een waardige ouderschapsregeling uit te werken. Dat vraagt moed. Tegelijkertijd resulteert deze inspanning vaak in een ouderschapsregeling, EOT,… die sterker gedragen wordt dan een opgelegde regeling vanuit de rechtbank. Het kunnen meewerken aan het afsprakenkader dat je eigen nieuwe toekomst bepaalt, geeft mensen meer vertrouwen in hoe die toekomst er kan uitzien.

Het vertrouwelijk karakter van de bemiddeling garandeert dat alle gedeelde informatie binnen het bemiddelingstraject niet gebruikt kan worden in juridische procedures moest het traject niet slagen.

Heb je vragen rond bemiddeling? contacteer Marian De Waele, erkend familiaal en sociaal bemiddelaar in het Mercatorhuis.

Naamloos-1.jpg