Voor het eerst familiale bemiddeling in het Mercatorhuis door Marian De Waele

Een familiaal & sociaal bemiddelaar in het Mercatorhuis. Een beetje vreemd op het eerste zicht, en toch ook niet. Toen Maartje enkele maanden geleden vroeg om deel uit te maken van haar team, waagde ik de sprong. Ondertussen maak ik deel uit van een enthousiast team van therapeuten, coaches en psychologen.

Vanuit mijn professioneel werkveld heb ik een grote expertise opgebouwd in omgaan met weerstand, mensen met tegengestelde belangen en hooggespannen situaties. Ik zie vaak dat mensen dikwijls niet horen wat de andere partij zegt of wil. De ruis die er zit op onze snelle manier van communiceren, zorgt voor veel conflicten thuis, op school en op de werkvloer.

Bemiddeling is een methodiek waarbij de eigen inbreng van mensen in het zoeken naar een oplossing voor een conflict centraal staat. Die eigen inbreng zorgt er voor dat mensen de afspraken die voortvloeien uit een bemiddelingstraject beter aanvaarden en opvolgen. Het laat cliënten in hun eigen kracht, wat een mentaal verwerkingsproces positief kan beïnvloeden.

Omdat ik niet enkel curatief maar ook preventief wil werken, zet ik in op het trainen van leerling-bemiddelaars in middelbare scholen; hoe meer mensen de basistechnieken van bemiddeling bijgebracht worden, hoe groter de kans dat meningsverschillen gewoon meningsverschillen blijven en niet uitdraaien op conflicten.

Mijn aanpak sluit perfect aan bij de therapeutische visie die gehanteerd wordt in het Mercatorhuis. Respect voor cliënten en hun verhaal. Weg van het conflict op zoek naar de dialoog. Samen zoeken naar de beste oplossing. Elke keer opnieuw.

Marian De Waele