Groepsaanbod vanaf september 2018

Vanaf het najaar 2018 starten met een groepsaanbod voor kinderen, adolescenten en hun ouders. We werken in kleine groepen, telkens begeleid door twee therapeuten. Zo combineren we de kracht van de groep met ruimte voor individuele aandacht en noden.

De verschillende groepstrajecten:

  • Persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden voor adolescenten
  • Groeigroep – Communiceren voor pubers en ouders
  • De Schipper – Groeigroep voor jongeren die een belangrijk persoon verloren
  • Groeigroep – Samen door een scheiding voor ouders en kinderen

Registreer nu je interesse via info@mercatorhuis.be

Meer info: 

Persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden voor adolescenten
In het eerste luik van dit groepstraject staan we stil bij vragen als
‘wie ben ik?’,
‘wat vind ik belangrijk’ en
‘wat staat er mij vandaag in de weg?’

In het tweede luik verleggen we de aandacht van het ‘ik’ naar onze relatie met anderen. Thema’s die aan bod komen zijn :
‘Hoe blijf ik dicht bij mezelf in contact met anderen?’
‘Hoe kijk ik ook door de bril van een ander?’
‘Hoe ga ik om met groepsdruk?’
‘Hoe ga ik om met pestgedrag?’

Doelgroep: Jongeren tussen 13 en 18 jaar.

Kostprijs voor 6 sessies: 30 euro per sessie

Begeleiders: Pieterjan Verschelden en Ann Lambert

Groeigroep – Communiceren voor pubers en ouders

Een groepstraject voor pubers én ouders. We wisselen psycho-educatie over de puberteit af met ervaringsgerichte oefeningen.

Thema’s die aan bod komen:
‘Hoe zit het puberbrein in elkaar en welke invloed heeft dit op gedrag?’
‘Wat kan/mag ik verwachten van mijn puber?’
‘Hoe vind ik een balans tussen loslaten en betrokken blijven in het leven van mijn puber?’
‘Hoe luisteren we naar elkaar zonder in welles/nietes discussies te vervallen?’
‘Wat houdt me tegen om mijn ouders te betrekken in wat ik doe?’

Doelgroep: Jongeren tussen 13 en 18 jaar en hun ouders

Kostprijs voor 6 sessies: 2 sessies voor ouders @ 30 euro per sessie, 2 sessies voor kinderen @ 30 euro per sessie, 2 gezamenlijke sessies @ 60 euro per sessie

Begeleiders: Pieterjan Verschelden en Ann Lambert

De Schipper – Groeigroep voor jongeren die een belangrijk persoon verloren

Via verschillende activiteiten maken we ruimte om dit verlies in beeld te brengen. We staan stil bij hoe wij omgaan met dit verlies, hoe onze omgeving omgaat met het verlies en hoe er meer hartverbindingen kunnen ontstaan met onze omgeving, ondanks onze verliezen.

Doelgroep: Kinderen van 9-12 jaar en jongeren tussen 13-15 jaar en 16-18 jaar

Kostprijs voor 7 sessies: 35 euro per sessie

Begeleiders: Marian Van Brussel en Hoà Leysen

Groeigroep – Samen door een scheiding voor ouders en kinderen

Tijdens de sessies gaan we samen op zoek naar manieren om ‘goed’ uit elkaar te gaan. Er wordt ruimte gemaakt om te verwerken wat er gebeurt, om stil te staan bij wat goed of moeilijk gaat, te ontdekken hoe anderen vaak tegen dezelfde dingen aanlopen en te leren van elkaar hoe er mee om te gaan.

Met de kinderen wordt gewerkt rond het mogen tonen en bespreekbaar maken van hun gevoelens bij de scheiding. Ook zij kunnen door de groepswerking ervaren dat ze er niet alleen voorstaan en dat andere kinderen met dezelfde dingen worstelen.

Samen met ouders en kinderen kijken we naar de toekomst, hoe vindt iedereen weer zijn plek? Wat wensen ze voor elkaar voor de toekomst?

Doelgroep: Kinderen en ouders die een scheiding doormaken of doorgemaakt hebben

Kostprijs per sessie van 2u: 65 euro (2 sessies voor max. 2 ouders, 2 sessies voor alle kinderen van het gezin, 2 gezamenlijke sessies)

Begeleiders: Maartje Verschelden en Ann Lambert